miercuri, 19 martie 2014

Despre răspunsul Ministerului Economiei la punctul 8 al instrucțiunii

Din ciclul:
Țara în care funcționarii fac legea sau ce se întâmplă în OSIM și nu vede nimeni, nici măcar cine trebuie!
Astazi despre punctul 8 al Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012 


Pct. 8 al instrucțiunii are următorul conținut (citat cu erori cu tot):”In aplicarea art 5 alin. 1 lit.i) și m) din Lege, nu se publică marcile, care contin elemente sau care în integralitatea lor , sunt in mod vadit contrare ordinei publice sau bunelor moravuri, ori care contin semne cu inalta valoare simbolică sau religioasa, ori de discriminare rasiala. Oprirea de la publicare a marcii, se face cu avizul Serviciului Juridic si va fi adusă Ia cunoștința solicitantulul în scris și motivat.”

Părerea mea:
Aceasta prevedere este complet în afara legii și regulamentului, care nu conțin nicio prevedere pe care o asemenea oprire de la publicare s-ar putea întemeia. Faptul este cu atât mai grav cu cât procedura de publicare, conform legii, are niște consecințe care pun sub semnul întrebării întreaga procedură privind cererea de înregistrare a unei mărci.

Trebuie făcută o paranteză. Pct. 8 al instrucțiunii scoate în evidență o problemă gravă a legii, care își are obârșia tot în lipsa de corelare a prevederilor legii vechi cu modificările aduse în 2010. În primul rând este important de precizat că legea veche a mărcilor nu prevedea publicarea cererii de înregistrare a mărcii, inspecția publică făcându-se abia dupa decizia OSIM de înregistrare a mărcii. Eroarea gravă a legii noi este aceea că obligă OSIM la publicarea cererii de înregistrare marcă înaintea examinării motivelor absolute de refuz. Și de aici, evident și alte consecințe nefericite, respectiv publicarea cererii înainte să capete validitatea necesară unui asemenea document, respectiv fără plata taxei de examinare, plată care reprezinta în fapt proba realei voințe de înregistrare a unei mărci. În acest sens a fost înaintată conducerii OSIM, în februarie 2011, o propunere de modificare a legii prin ordonanță de urgență, dar nu a fost luată în considerare.

Este important de precizat faptul că publicarea cererii de înregistrare marchează intrarea acesteia într-o perioadă de protecție provizorie. Aceasta protecție provizorie conferă solicitantului drepturi similare cu ale titularului mărcii înregistrate. În condițiile în care în prezent OSIM publică cererile de înregistrare marcă doar în urma unei examinări formale, fără nicio examinare de fond, cred că este evident ce consecințe poate avea acest lucru, câte abuzuri pot să apară în acest caz.


Opinia Ministerului Economiei:
Cu privire la punctul 8 din Instrucţiuni

Achiesăm la textul punctului 8 din Instrucţiuni în sensul că nu apreciem oportună publicarea cererilor vădit contrare ordinii publice/bunelor moravuri, deoarece publicarea poate aduce atingere imgaginii OSIM, a Ministerului Economiei şi conduce chiar la conflicte etnice sau de natură diplomatică.

Pe de altă parte, vom propune totuţi OSIM reformularea textului în sensul că în loc de ’’nu se publică mărcile’’ se va scrie ’’nu se publică cererile de înregistrare a mărcii’’.


Comentariul meu:

Pentru că atât ordinea publică cat și bunele moravuri sunt legate de noțiunea veche de "rușine" propun să denumim acest punct 8 al Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012, "punctul rușinii".

A propos! Domnilor sau doamnelor consilieri, dacă după ce ați aprofundat temeinic toate materialele aferente elaborării acestui răspuns nu ați aflat, vă spun eu acum: nu există decât o singură instrucțiune! Ne-a ferit Dumnezeu de mai multe! Deocamdată. Suntem încă prea păcătoși. Din păcate mulți dintre noi au uitat că este rușine să minți, să furi, să înșeli, chiar să nu-ți faci datoria cum trebuie este rușine și este sancționată cu strigăte de "huuuoooooo" (a se vedea atmosfera meciurilor de fotbal).

Să le luăm pe rând!

"Publicarea poate conduce la conflicte etnice sau de natură diplomatică" este temerea consilierilor ministerului, elaboratori ai raspunsului pe care il dezbatem. Da. Absolut adevarat! Publicarea unei cereri de înregistrare marcă pentru denumirea PULA cred ca ar duce la conflicte etnice si diplomatice cu Croația, Pula fiind o localitate pe coasta croată a Mării Adriatice (http://www.pulainfo.hr/en/news/news/0/pula-now-on-google-street-view/1264/#newstop). În plus cred ca OSIM s-ar umple de rușine! Din păcate alții s-au dotat cu un grup puternic de negociatori, au găsit metode să reziste la falsele rușini și înregistrază mărcile pe care piața le solicită. Avertizăm persoanele pudice că urmează câteva pasaje dure, materializate prin mărci înregistrate, în vigoare pe teritoriul României și pe care mâine le puteți vedea în reclame tv, pe panouri publicitare sau în cutia de scrisori: CAPULA (CTM006086573), PULAN (CTM004914396), Popapuli (CTM 012174009), PUPULA (CTM010161834), Hotel de Buci (CTM011990066), CURVE (CTM000528836), FAN CURVE  (CTM005063301), CURVE CONTROL (CTM009065848), Curve Assist (CTM011155521), CRESCENT CURVE (CTM008990781).

"Publicarea poate aduce atingere imaginii Ministerului Economiei!" Mai mult decât acest răspuns? Am mari îndoieli. Când voi termina aceasta analiză oricine va putea constata că acest răspuns a făcut de rușine Ministerul Economiei mai mult decât publicarea celei mai deșănțate cereri de înregistrare marcă, iar cei care au provocat această rușine vor trebui să o îndure pentru că nici duelul, nici sepuku nu mai sunt la modă. Poate doar retragerea la mânăstire!

"Publicarea poate aduce atingere imaginii OSIM"... Publicarea pe site-ul OSIM a Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012, o instrucțiune vădit în afara legii, este cea mai mare rușine pe care a cunoscut-o instituția mea în cei peste 20 de ani de când m-a angajat. În cei aproape doi ani de când produce efecte, Instrucțiunea de serviciu nr. 5/2012 a tras în jos, într-o gaură neagră, tot ce înseamnă examinare de mărci în România, iar daunele au apărut deja pentru cei ce vor să le vadă. Ceilalți vor fi și ei obligați să le vadă în scurt timp.

Dar sunt liniștit pentru că elaboratorii acestui răspuns vor propune totuși OSIM reformularea textului în sensul că în loc de ’’nu se publică mărcile’’ se va scrie ’’nu se publică cererile de înregistrare a mărcii’’ și ar trebui să-mi scot palaria și probabil să și mulțumesc pentru această extraordinară concesiune.

Să tragem o linie ca să delimităm pamfletul de lucrurile serioase care urmează.

_________________________________________________________________________

Cum pot niște funcționari publici să achieseze la încălcarea legii pe care funcția pe care o au îi obligă să o apere?

Aceasta rezultă evident din faptul că prevederea legală nu a fost studiată și din faptul că analiza prezentată Domnului Ministru a fost complet ignorată.

Dacă apariția unor denumiri, de genul celor care au fost date anterior ca exemplu, într-o bază de date care este consultată doar de către specialiști din domeniu, ar fi putut leza pe cineva, atunci niște funcționari responsabili, dintr-un organism de coordonare cum este Ministerul Economiei, nu ar fi putut da decât un sigur răspuns corect: schimbați imediat legea, vă sprijinim noi! În nici un caz niște funcționari responsabili nu ar fi achiesat la modificarea unei legi dată de Parlamentul României printr-o instrucțiune de serviciu dată de alți funcționari. Să fie vorba de o mentalitate de grup?
Numai că lucrurile nu stau chiar așa. Nu publicarea cererii este de vină. Repet ceea ce este deja scris în analiza pentru Domnul Ministru: de vină este faptul că această publicare a cererii se face înaintea examinării motivelor absolute de refuz, procedură care conduce la eliminarea acelor cereri care ar deranja. Evaluarea acestui "deranj" trebuie facută însă cu foarte mare discernământ. A se lua aminte la intervenția înaltului oaspete care ne-a vizitat de curând, aceasta dacă vi se pare degradant să luați în considerare ultimul paragraf din analiza mea prezentată Domnului Ministru. Ideea este oricum aceeași.
Azi trăim într-o lume în care până și sistemele de protecție a proprietății industriale sunt într-o competiție cu un final foarte dur. Cine nu se adaptează, dispare. Dar asta nu se întâmplă instantaneu, ci treptat, treptat... Unul nu te lasă să te adaptezi, altul nu te lasă să progresezi... Propuneri elaborate în primăvara lui 2011 pentru amendarea legii nu au fost luate în considerare... Și timpul trece... Mai apare și o instrucțiune care te face să pierzi și puținul avantaj pe care l-ai câștigat... Asa cum nici pădurea nu dispare dintr-o dată, se taie copac cu copac, cu toporul... Dar toporul fără coadă nu face doi bani și atunci vine ajutorul, vine coada... De unde vine? Din pădure. Un ciot, fără perspective de a deveni copac, a prins șansa vieții lui și s-a făcut coadă de topor. Ironia sorții: coada de topor este mulțumită, se simte utilă.


Eu am încercat să explic în analiza prezentată Domnului Ministru cât de importantă este publicarea și oprirea de la publicare, numai că pot să constat doar o ignorare totală a acestui text. Faptul ar fi fost cu totul acceptabil (nu sunt eu detinătorul Adevarului!) dacă s-ar fi observat o minimă documentare asupra subiectului. Nu este cazul. Domnilor și doamnelor consilieri, autori ai răspunsului asumat de Ministerul Economiei, dacă tot achiesați la textul punctului 8 al instrucțiunii, v-ați pus problema mecanismelor prin care se poate realiza acest punct 8? Acea aducere la cunoștință, în scris și motivat, a opririi de la publicare, într-o lege normală, ar fi fost reprezentat de avizul de refuz provizoriu rezultat din examinarea motivelor absolute de refuz înaintea publicării ca cerere. Legea noastră nu permite acest lucru. De ce? Pentru că au fost introduse niște modificări nepotrivite, în locuri nepotrivite, de către persoane nepotrivite, într-o lege având o cu totul altă structură și rezultatul se vede. Solutia? Evident modificarea legii, dar LEGAL și nu introducând o... ceva nepotrivit peste ceva la fel de nepotrivit, printr-o instrucțiune de serviciu. Inainte de elaborarea textului cu achiesarea, v-ați întrebat cum se va motiva solicitantului această procedură? Sau, împrumutând sloganul cunoscut "pentru că așa vrem noi și pentru că putem" ați considerat și dumneavoastră că solicitantul nu merită atâta atenție? Din păcate solicitantul acela, prin taxele pe care le achită la OSIM, ne plătește nouă salariile, chiar și celor care au elaborat, semnat și implementat Instrucțiunea de serviciu nr. 5/2012, iar din impozitele achitate statului vă plătește dumneavoastră salariile. Solicitantul este persoana care pune totul în mișcare, este persoana fără de care întreg sistemul protecției proprietății industriale nu ar exista. Și cum sunt achitate obligațiile pe care le avem față de solicitant? Jalnic sau deloc.
Ar fi păcat să creadă cineva că nu știu ce se ascunde dincolo de această grijă deosebită pentru oprirea de la publicare, dar tocmai de ceea trebuie o acoperire LE-GA-LĂ! Doar sloganul "pentru că așa vrem noi și pentru că putem" nu ține, nici chiar daca este sprijinit "de la minister"! (N.B.  "de la minister" este complet diferit de Ministerul Economiei)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu