miercuri, 19 martie 2014

Răspunsul Ministerului Economiei

Vă uitați și vă minunați!


Pentru că eu mă uit și nu-mi vine să cred.


Ceea ce puteți citi în continuare este răspunsul primit azi 17 martie 2014 la sesizarea trimisă în atenția Domnului Ministru al Economiei în data de 13 ianuarie 2014.
De la început mi-a fost frică de "exotismul" domeniului, de cunoștințele puține care există despre protecția proprietății industriale în general, despre protecția mărcilor, în special, printre cei care nu activează în acest domeniu.
Nu m-am asteptat însă la un răspuns atât de slab documentat, atât de superficial și, trebuie să o spunem, atât de "fără știință de carte".
În așteptarea răspunsului la cealaltă sesizare, trimisă tot pe 13 ianuarie 2014, și cu speranța ca răspunsul așteptat să se ridice la înălțimea autorității de la care a fost cerut, voi comenta punct cu punct, zilnic, cu culoare albastră, răspunsul primit de la Ministerul Economiei. 

Stimate domn,

Referitor la solicitarea dvs adresata domnului ministru al economiei, va comunicam urmatoarele date, furnizate de Directia Generala Politici Industriale, Competitivitate si Afaceri Europene si Directia Juridica si Relatii Institutionale:

Opinia Dvs cu privire la retroactivitatea Instrucţiunii este îndreptaţită, context în care conducerea OSIM a fost atenţionată ca pe viitor să evite situaţii similare.


Cu referire la punctul 7 din Instrucţiuni

Datorită crizei economice, OSIM a apreciat necesară păsuirea operatorilor economici de la plata taxei aferentă examinării de fond. Apreciem că nu este contradicţie între tezele din Instrucţiuni menţionate deoarece prima teza citată se referă la plata taxelor, altele decât cele aferente examinării de fond,   urmând ca taxa de examinare de fond  să fie achitată integral la momentul luării deciziei privind cerea de examinare de fond.


Cu privire la punctul 8 din Instrucţiuni

Achiesăm la textul punctului 8 din Instrucţiuni în sensul că nu apreciem oportună publicarea cererilor vădit contrare ordinii publice/bunelor moravuri, deoarece publicarea poate aduce atingere imgaginii OSIM, a Ministerului Economiei şi conduce chiar la conflicte etnice sau de natură diplomatică.

Pe de altă parte, vom propune totuţi OSIM reformularea textului în sensul că în loc de ’’nu se publică mărcile’’ se va scrie ’’nu se publică cererile de înregistrare a mărcii’’.


Cu privire la punctul 9 din Instrucţiuni

Este adevarat că Legea nr. 84/1998, republicată nu prevede expres procedura de cercetare documentară. Procedura a fost introdusă de OSIM pentru a facilita aplicarea art. 2 din Lege, respectiv pentru a evita posibilitatea ca marca, a cărei protecţie este solicitată să fie confundată cu o alta marcă existentă identică.  În plus, OSIM a vizat să deţina o procedură similară cu cea a OHIM, respectiv cea prevăzută la norma 5a din Regulamentul 2868/95.

Pe de altă parte, apreciem că înştiinţarea titularului unei mărci identice este oportună pentru preîntâmpinarea unor viitoare litigii, cât şi pentru punerea în aplicare a art. 8 şi 36 din Legea nr. 84/1998,republicată.

Considerăm că OSIM îşi poate introduce orice formă de verificare pentru analiza corectă a unei cereri de marcă.


Cu privire la punctul 10 din Instrucţiuni

Textul aferent punctului 10 din Instrucţiuni nu este o încălcare a legii, ci o interpretare a reglementării privind publicarea cererilor de înregistrare a unei mărci. Din text rezultă clar momentul la care taxa trebuie achitată. Totusi, pentru claritate, ar fi utilă completarea paragarafului 2 de la punctul 10, la final, cu sintagma ‘’la momentul publicării cererii’’.


Cu privire la punctele 11 si 12 din Instrucţiuni

Este adevărat că Legea nr. 84/1998, republicată nu prevede obligaţia expresă de examinare ex officio a motivelor relative de refuz, dar aceasta nu înseamna că OSIM nu poate realiza o astfel de examinare, mai ales având în vedere art. 6 (1) din Lege  care prevede situaţiile în care o marcă poate fi refuzată la înregistrare pentru motive relativeCu privire la punctele 14 si 16 din Instrucţiuni

Oponenţii la înregistrarea unei mărci plătesc OSIM o taxă de opoziţie prevăzută de OG nr. 41/1998, prin urmare OSIM  are datoria analizării opoziţiilor în interiorul perioadei de 6 luni aferentă examinării de fond. Totodată punctul 14 din Instrucţiuni nu implică elemente contrare legii (cu atât mai mult cu cât  nu există ‘’prevederi legale exprese’’), ci aduce clarificări.


Cu privire la punctul 17 din Instrucţiuni

Aveţi dreptate că buna credinţă, până la proba contrarie, trebuie prezumată, dar OSIM a apreciat necesară introducerea rubricii pentru a conştientiza solicitanţii de marcă asupra drepturilor exclusive ale titularilor mărcilor.


Cu privire la punctul 18 din Instrucţiuni

Conform art. 64 şi 65 din Legea nr. 84/1998, republicată, OSIM are atribuţii privind exprimarea unui punct de vedere asupra cererii de marcă depuse pe cale internaţională, prin urmare nu apreciem că se încalcă principiul tratamentului egal.


Cu privire la punctul 26 din Instrucţiuni

Nivelul taxei pentru examinarea cu urgenţă a cererii este prevăzut la art 22(2) din Legea nr. 84/1998,republicată. Din informaţiile obţinute de la OSIM a rezultat că termenul de 3 luni a fost respectat în majoritatea cazurilor de examinare de urgenţă. Subliniem că în cazul nerespectării acestui termen, se aplică prevederea art. 22(5) din Lege.


Suplimentar menţionăm următoarele:


Conform Planului Naţional de Reformă a României, în cursul acestui an, Legea nr. 84/1998 va fi modificată pentru a aduce unele corecţii/ amendări, inclusiv in ceea ce priveste procedura de înregistrare  a mărcilor pe baza aspectelor rezultate din aplicarea de până în prezent a Legii. După adoptarea Legii, urmează a fi modificate atât HG nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998, cât şi Instrucţiunile nr. 5/2012.


Dacă în calitate de petent dovediţi un interes real şi consideraţi că aţi fost lezat în propriile interese  de aplicarea Instrucţiunilor OSIM în această formă,  vă puteţi adresa, în contencios administrativ, instanţei de judecată pentru atacarea respectivelor Instrucţiuni.Cu stima,

Un comentariu:

  1. Pai e cam asa...ministerul cere opinia OSIM si ce ai primit tu aici este exact ce i-a spus OSIMul. Decat atat!

    RăspundețiȘtergere